Організована навчально-пізнавальна діяльність у дошкільному навчальному закладі є важливою складовою освітнього процесу в усіх вікових групах. Вона планується й проводиться відповідно до програмових завдань з урахуванням умов розвивального предметного, природного, соціального середовища і потреб, інтересів, запитів, здібностей дітей (їхнього індивідуального фонду "хочу").
Організоване і кероване дорослим, а не пущене на самоплин навчання дошкільників дозволяє у чіткій системі, послідовно формувати уявлення, елементарні знання і ставлення до світу природи, речей, людей, стосунків, емоцій і почуттів, власного "Я", а також життєво і соціально важливі уміння і навички. Включаючись у таку діяльність, діти переживають радість відкриттів, подив від нового, оволодівають способами пізнання, способами дій. Систематичне залучення дітей до цього виду діяльності дає їм перший досвід навчальної діяльності – провідної у найближчому майбутньому при зміні соціальної ролі в умовах шкільного життя.
Організована навчально-пізнавальна діяльність у дошкільному закладі – це цілеспрямований двобічний процес, у якому органічно поєднуються педагогічні впливи з активністю самих дітей у процесі пізнання світу. Оскільки організоване навчання дошкільників відбувається у проживанні спільної діяльності педагога з дітьми, то ця діяльність потребує керівництва, спрямування з боку дорослого, а саме: визначення цілей; прогнозування очікуваних результатів; мотивація пізнання; вибір змісту й окреслення його обсягів; створення розвивального середовища; надання навчально-пізнавальній діяльності позитивно-емоційного характеру; регулювання процесу пізнання і спрямування його на досягнення позитивних результатів; оцінювання індивідуальних досягнень дитини.
Однією з форм організації навчально - пізнавальної діяльності дошкільному навчальному закладі є гурткова робота.

У 2019/2020 навчальному році у дошкільному навчальному закладі організовано роботу таких гуртків:

"Читайлик" - навчання розвивального читання за методикою Л.Шелестової

- «Вчимося читати». Частина 1: Робочий зошит для дітей 4 – 6 років /Л.Шелестова(лист ІІТЗО від 18.03.2015 №14.1/12-Г-113)
- «Розвивальне читання для дошкільнят»: конспекти занять за посібником Л.Шелестової «Вчимося читати» (ч.1). Четвертий рік життя (схвалено НМР КОІПОПК, протокол №7 від 23.12.2011)
- «Розвивальне читання для дошкільнят»: конспекти занять за посібником Л.Шелестової «Вчимося читати» (ч.1). П’ятий рік життя (схвалено НМР КОІПОПК, протокол №7 від 23.12.2011)

«Цікаві шашки»

- за програмою «Цікаві шашки» (Програма з навчання дітей старшого дошкільного віку гри в шашки /В.В.Семизорова, О.В.Романюк, Г.П.Дульська (лист ІІТЗО від 05.05.2015 №14.1/12-Г-261))

«Ерудит»

- за програмою «Мудрі шахи». Програма та методичні рекомендації з навчання дітей старшого дошкільного віку гри в шахи /В.В.Семизорова, О.І.Духновська, Л.Ю.Пащенко (лист ІІТЗО від 05.05.2015 №14.1/12-Г-262)

Кiлькiсть переглядiв: 201

Коментарi