Закон України про освіту регулює суспільні відносини в сфері навчання та виховання дітей. А також в професійній, науковій підготовці громадян. Метою освіти є розвиток особистості, її талантів, виховання моральних якостей, формування в громадян здатності до свідомого суспільного вибору. Закон України гарантує громадянам України право на безкоштовну освіту, вільний доступ до інформації та регулює суспільні відносини у сфері наукової діяльності.

Основними принципами освіти в Україні є:
- доступність для кожного громадянина освітніх послуг, що надаються державою;
-рівність умов кожної людини для повної реалізації її здібностей, таланту, всебічного розвитку;
- незалежність освіти від політичних партій, громадських і релігійних організацій;
- науковий, світський характер освіти;
-інтеграція з наукою і виробництвом;
-взаємозв'язок з освітою інших країн.


Закони України:


- Про освіту
- Про дошкільну освіту
- Про охорону праці
- Про дитяче харчування
- Конвенція про права дитини
- Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності.


Укази Президента України:


- Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні
-Про Державну премію України в галузі освіти


Постанови Кабінету Міністрів України:


- від 6 серпня 2014 р. № 353 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2004 р. № 1591"
- Постанова КМУ 530;
- Постанова КМУ 531;
- Постанова КМУ 305 (Положення про ДНЗ).


Акти Кабінету Міністрів України:


- від 5 квітня 1994 р. N 228 "Про порядок створення, реорганізації і ліквідації навчально-виховних закладів"
- від 14 червня 2002 р. N 826 "Про затвердження Порядку медичного обслуговування дітей у дошкільномунавчальному закладі"
- від 8 серпня 2007 р. N 1019 "Про ліцензування діяльності з надання освітніх послуг"
- від 5 жовтня 2009 р. N 1122 "Питання штатного розпису дошкільних навчальних закладів"
- від 5 жовтня 2009 р. N 1124 "Про затвердження Положення про центр розвитку дитини"
- від 26 серпня 2002 р. N 1243 "Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів"
- від 22 листопада 2004 р. N 1591 "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах"
- Постанова Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 року № 353 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2005 р. № 1591»
- №311 від 30.03.11 року "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з надання освітніх послуг у системі загальної середньої і професійно-технічної освіти та визначається періодичність здійснення заходів державного нагляду"


Накази Міністерства:


-Наказ МОН України від 09.10.2015 № 1054 «Про скасування наказу Міністерства освіти і науки України від 28 жовтня 2008 року № 985»
- Наказ Міністерства від 20.04.15 № 446 «Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 13 травня 2015 року за № 520/26965
- Наказ МОН України від 06.02.2015 № 104/52 «Про затвердження Порядку комплектування інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах» зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26 лютого 2015 року за № 224/26669
- Наказ Міністерства
"Про затвердження Змін до Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах"від 26.02.2013 № 202/165 Зареєстровано в Міністерстві юстицій України 20.03.13 № 440/22972
"Про затвердження Інструкції про ділову документацію в дошкільних закладах"від 01.10.2012 № 1059Інструкція


- "Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти"від 15 квітня 1993 р. N 102
- "Про затвердження Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах"від 17.04.2006 № 298/227
- "Про затвердження Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту в дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах України"від 02.08.2005 N 458
- "Про затвердження Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів передпедагогічним колективом та громадськістю"від 23 березня 2005р. № 178
- "Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах"від 20.02.2002 N 128
- "Про затвердження Примірного положення про консультативний центр для батьків або осіб, які їх замінюють і дітей,які виховуються в умовах сім’ї"Від 30 червня 2011 року № 714
- "Про затвердження Положення про логопедичні пункти системи освіти"від 13.05.93 N 135
- "Про удосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі"від 30.08.2005 № 432/496
- "Про затвердження Типового положення про навчання з питань охорони праці"від 17.02.99 N 27
- "Про затвердження Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників"від 29.07.93 р. N 58
- "Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників"від 06.10.2010 N 930
- "Про затвердження Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів"від 04.11.10. № 1055
- "Про посилення контролю щодо проходження обов’язкових медичних оглядів працівниками дошкільних навчальних закладів"від 25.11. 2011 р. № 1365
- "Про затвердження Положення про дошкільний навчальний заклад сімейного типу"від 25.11. 2011 р. № 1368
- Спільний наказ Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 06.02.2015 № 104/52 «Про затвердження Порядку комплектування інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах» зареєстрований в Міністерстві юстиції України 26 лютого 2015 року за № 224/26669


Листи Міністерства:

Лист МОН від 02.07.2019 року "Щодо організації освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2019/2020 навчальному році"

Лист МОН від 02.09.2016 року "Щодо організації фізкультурно - оздоровчої роботи у дошкільних навчальних закладах"

Лист МОН від 02.09.2016 року "Щодо організації роботи з музичного виховання дітей у дошкільних навчальних закладах"

Лист МОН від 20.10.2016 року "Щодо організації роботи дошкільних навчальних закладів по ознайомленню дітей із народними традиціями, святами, обрядами"

- Лист МОН України від 22.12.2015 № 1/9-616 «Щодо збереження посад фахівців з дошкільної освіти при обласних, районних, міських органах управління освітою»

- Лист МОН України від 06.11.2015 № 1/9-535 «Щодо визначення рівня розвитку дитини старшого дошкільного віку за допомогою кваліметричної моделі»
- Лист МОН України від 12.10.2015 № 1/9-487 «Щодо організації діяльності інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах»
- Лист Міністерства № 1/10-2961 від 17.10.2014 "Щодо Державних санітарних норм та правил «Влаштування, обладнання, утримання дошкільних навчальних закладів та організації життєдіяльності дітей"
- Лист Міністерства № 1/9-500 від 29.09.2014 р. «Щодо вирішення окремих питань про зарахування до дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів дітей, у яких відсутні обов’язкові профілактичні щеплення»
- Лист Міністерства № 1/9-477 від 19.09.2014 р. «Щодо внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2004 року № 1591»
- Лист Міністерства № 1/9-494 від 26.09.2014 "Щодо окремих питань державної атестації та рейтингового оцінювання"
- Лист Міністерства № 1/9-482 від 23.09.2014 "Щодо організації роботи з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності у дошкільних навчальних закладах"
- Лист Міністерства № 1/9-473 від 18.09.2014 "Щодо вирішення окремих питань діяльності керівників гуртків дошкільних навчальних закладів"
- Лист Міністерства №1/9-411 від 13.08.2014 "Інструктивно-методичні рекомендації щодо організації роботи груп для дітей старшого дошкільного віку при загальноосвітніх навчальних закладах"
- Лист Міністерства № 1/9-399 від 07.08.2018 «Про перелік навчальної літератури, що має відповідний гриф Міністерства освіти і науки України, для використання у дошкільних навчальних закладах у 2018/2019 навчальному році»
- Лист Міністерства № 1/12-2303 від 17.04.2014 р. "Міністерство фінансів України"
- Лист Міністерства № 1/10-949 від 17.04.2014р. "Кабінет Міністрів України"
- Лист Міністерства № 1/9-78 від 28.01.2014 "Щодо процедури ліцензування фізичних осіб – підприємців у сфері дошкільної освіти"
- Лист Міністерства № 1/9-891 від 19.12.13 "Щодо атестації педагогічних працівників ДНЗ, які працюють не за фахом"
- Лист Міністерства № 1/9-839 від 16.11.13 "Щодо прийому дітей до дошкільних навчальних закладів"
- Лист Міністерства № 1/9-813 від 15.11.13 "Про організацію додаткових освітніх послуг у дошкільних навчальних закладах"
- Лист Міністерства № 1/9-803 від 12.11.13 "Про дотримання чинного законодавства України при наданні додаткових освітніх послуг у дошкільних навчальних закладах"
- Лист Міністерства № 1/9-750 від 28.10.13 "Про здійснення заходів щодо раціонального харчування дітей у дошкільних навчальних закладах"
- Лист Міністерства № 1/9-608 від 05.09.13 "Щодо благодійних внесків"
- Лист Міністерства № 1/9-499 від 17.07.13 "Методичні рекомендації щодо створення уніфікованої системи електронної реєстрації дітей дошкільного віку"
- Лист Міністерства № 1/9-452 від 25.06.13 "Про посилення контролю за організацією харчування дітей у дошкільних навчальних закладах"
- Лист МОН України від 28.02.13 № 1/9-152
- Лист Міністерства № 1/9-142 від 27.02.13 "Щодо вирішення окремих питань при організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах"
- Лист Міністерства № 1/9-74 від 05.02.13 "Зупинити насилля над дітьми – справа нашої професійної гідності"
- Лист Міністерства № 1/9-44 від 26.01.11 "Про застосування деяких норм Типового положення про атестацію педагогічних працівників"
- Лист Міністерства № 1/9-577 від 29.07.11 "Про організацію короткотривалого перебування дітей у дошкільних навчальних закладах"
- Лист Міністерства № 1/9-635 від 19.08.11 "Інструктивно-методичні матеріали щодо організації та проведення «Тижня безпеки дитини» в дошкільних навчальних закладах"
- Лист Міністерства № 1/9-101 від 26.02.08 " Щодо проведення інструктажів з питань безпеки життєдіяльності з дітьми у дошкільних навчальних закладах (вступних, первинних, позапланових тощо)."
- Лист Міністерства № 1/9-764 від 26.11.08 "Про доплату за перевищення планової наповнюваності груп"
- Лист Міністерства № 1/9-811 від 17.12.08 "Про здійснення соціально-педагогічного патронату"
- Лист Міністерства № 1/9-335 від 23.05.08"Про використання приміщень дошкільних навчальних закладів"
- Лист Міністерства № 1/9-804 від 15.12.08 "Про функціонування дошкільних навчальних закладів (груп) компенсуючого типу"
- Лист Міністерства № 1/9-812 від 17.12.08 "Про прийом дітей до навчально-виховних комплексів «дошкільний навчальний заклад –загальноосвітній навчальний заклад, загальноосвітній навчальний заклад –дошкільний навчальний заклад»"
- Лист Міністерства № 1/9-455 від 03.07.09 "Планування роботи в дошкільних навчальних закладах"
- Лист Міністерства № 1/9-812 від 26.11.09 "Про організацію роботи дошкільного навчального закладу з сезонним перебуванням дітей"
- Лист Міністерства № 1/9-316 від 13.05.10 "Про використання приміщень дошкільних навчальних закладів"
- Лист Міністерства № 1/9-563 від 16.08.10 "Методичні рекомендації «Фізичний розвиток дітей в умовах дошкільного навчального закладу»."
- Лист Міністерства № 1/9-666 від 27.09.10 "Про організацію роботи з дітьми п'ятирічного віку"
- Лист Міністерства № 1/9-6 від 06.01.11 "Про застосування Типового положення про атестацію педагогічних працівників"
- Лист Міністерства № 1/9-114 від 18.02.11 "Про застосування Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів"
- Лист Міністерства № 1/9-389 від 25.05.11 "Про дотримання порядку прийому дитини до дошкільного навчального закладу"
- Лист Міністерства № 1/9-577 від 29.07.11 "Про організацію короткотривалого перебування дітей у дошкільних навчальних закладах"
- Лист Міністерства № 1/9-635 від 19.08.11 "Інструктивно-методичні матеріали щодо організації та проведення «Тижня безпеки дитини» в дошкільних навчальних закладах. "
- Лист Міністерства № 1/9-645 від 25.08.11 "Про комплектування штатів дошкільних навчальних закладів,що вводяться в експлуатацію"
- Лист Міністерства № 1/9-44 від 26.01.11 "Про застосування деяких норм Типового положення про атестацію педагогічних працівників"
- Лист Міністерства № 1/9-118 від 22.02.11 "Про застосування деяких норм Типового положення про атестацію педагогічних працівників"
- Лист Міністерства № 1/9-552 від 21.07.11 "Щодо терміну перебування дітей, які досягли шестирічного віку,у дошкільних навчальних закладах"
- Лист Міністерства № 1/9-644 від 25.08.11 "Про новітні комп’ютерні технології при веденні документації по організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах"
- Лист Міністерства від 16.03.2012 № 1/9-198 Інструктивно-методичні рекомендації «Організація роботи в дошкільних навчальних закладах у літній період»
- Лист Міністерства від 22.03.2012 № 1/9-213 "Про забезпечення в штатних розписах управлінь (відділів) освіти відділів (секторів) з питань дошкільної освіти"
- Лист Міністерства від 23.05.2012 № 1/9-396 "Про здійснення контролю за організацією харчування дітей у дошкільних навчальних закладах"
- Лист Міністерства від 23.05.2012 № 1/9-413 "Про організацію фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільних навчальних закладах у літній період"


Накази інших Міністерств:

Наказ МОЗ від 24.03.2016 року №234 "Про затвердження Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів"


- Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 23.11.2007 N 742 "Про атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою"
- Про удосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі
- Про затвердження Порядку комплектування дошкільних навчальних закладів (груп) компенсуючого типу


Листи інших Міністерств:


- Лист Державної санітарно-епідеміологічної служби України від 27. 01.2012 № 03.05/77-і

- Постанова головного державного санітарного лікаря України №8 від 11.03.2014Базовий компонент дошкільної освітиБазовий компонент дошкільної освіти грунтується на основних положеннях Міжнародної конвенції ООН про права дитини, Законах України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», інших нормативних актах стосовно дитинства.

Засадами нового Базового компонента дошкільної освіти виступили:

– визнання самоцінності дошкільного дитинства, його особливої ролі в розвитку особистості;

– збереження дитячої субкультури;

– створення сприятливих умов для формування особистісної зрілості дитини, її базових якостей;

– пріоритет повноцінного проживання дитиною сьогодення у порівнянні з підготовкою до майбутнього етапу життя;

– повага до дитини, врахування індивідуального особистого досвіду дошкільника;

– компетентнісний підхід до розвитку особистості, збалансованість набутих знань, умінь, навичок, сформованих бажань, інтересів, намірів та особистісних якостей і вольової поведінки дитини;

– надання пріоритету соціально-моральному розвитку особистості, формування у дітей уміння узгоджувати особисті інтереси з колективними;

– формування у дітей цілісної, реалістичної картини світу, основ світогляду.

Базовий компонент дошкільної освіти ― це Державний стандарт дошкільної освіти України, який реалізується програмами та навчально-методичним забезпеченням, що затверджуються Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України. У ньому зведено норми і положення, що визначають державні вимоги до рівня освіченості, розвиненості та вихованості дитини 6 (7) років; сумарний кінцевий показник набутих дитиною компетенцій перед її вступом до школи.

Кiлькiсть переглядiв: 839

Коментарi